วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

root prefix suffix

Root  คือ คำหลักที่มีความหมายไม่สามารถแยกเปนคำอื่นได้
Prefix คือ คำที่อยุหน้า root ที่่แปลออกมาแล้วมีความหมาย
Suffix คือ คำที่อยุหลัง root ที่่แปลออกมาแล้วมีความหมาย

ตัวอย่างเช่น
Root = body  แปลว่า  ร่างกาย
Prefix = ant    แปลว่า  ต่อต้าน
  Ant body  แปลว่า  ต่อต้านร่างกาย ตัวอย่าง Prefix
Prefix
Meaning
Example
คำแปล
anti
bi
con
contra
hyper
il
im
in
ir
inter
intra
mal
micro
mis
mono
multi
poly
non
post
pre
pseud
re
semi
sub
trans   against, opposite
two
together, with
against
over
not
not
not
not
between
within
bad
small
wrong
one
many
many
not
after
before
fake
back, again
half
under
antisocial
bicycle
convene
contradict
hypertension
illegal
imperfect
incorrect
irresponsible
international
intra university
malnutrition
microskirt
misunderstand
monotony
multicolor
polyclinic
nonsense
post war
pre war
pscudopod
recall
semi tone
submarine
ต่อต้านสังคม
รถจักรยาน
ประชุม
ขัดแย้ง
ความดันโลหิตสูง
ผิดกฎหมาย
ไม่สมบูรณ์
ไม่ถูกต้อง
ไม่รับผิดชอบ
ระหว่างชาติ
ภายในมหาวิทยาลัย
ทุโภชนาการ
กระโปรงสั้น
เข้าใจผิด
เสียงระดับเดียว
หลายสี
คลีนิคที่รักษาหลายโรค
ไร้สาระ
หลังสงคราม
ก่อนสงคราม
ขา(เท้า)ปลอม
ระลึกได้
ครึ่งเสียง
เรือดำน้ำตัวอย่าง prefix  จากเว็บ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/samutprakan/bussara_c/critical_english/sec04p01.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น